Koor Bright Singing

Koor Bright Singing

Al langere tijd speelde bij Piet Geertsma het idee om te zingen in een koor. Het moest een koor zijn dat van alles op het repertoire had staan, behalve religieuze nummers. In de Wieringermeer bestond nog geen dergelijk koor. Nadat hij zijn ideeën had gedeeld met Wim Broer, bleek deze als dirigent een plekje te hebben op de dinsdagavond. Wies Weijdema gaf aan om hem te willen helpen met het eventuele opzetten van dit koor. Er werd een informatieavond gehouden. Dit om te kijken of er genoeg animo zou zijn. Deze avond werd boven verwachting druk bezocht en zo ging er op 06-01-2009 een nieuw koor van start met maar liefst 96 leden.

Toen ook Gert-Jan Weel bereid werd gevonden om het koor op de piano te begeleiden, kon het koor volwaardig van start gaan. Alleen de naam ontbrak nog. Aan de leden werd gevraagd om ideeën aan te dragen en uit de vele namen, werd uiteindelijk de naam “Bright Singing”gekozen. Er werd begonnen met ± 10 muziekstukken. Dit is vijf jaar later uitgegroeid tot meer dan 50 stukken muziek. Het koor repeteert iedere dinsdagavond in Middenmeer en zingt een breed repertoire, van “golden oldies” tot modern klassiek. Net zo divers als de muziek die gezongen wordt, zijn de leden. Maar uiteindelijk vallen deze verschillen weg als er gezamenlijk en met veel plezier wordt gezongen als één koor.